Què busquen les/els joves en el botelló?

Botellón en Cuenca

Botelló a Conca. SHUTTERSTOCK / VIVVI SMAK

NOTA: aquesta notícia a estat adaptada per al públic lector del blog d’En Plenes Facultats.

 

L’oci i la diversió formen part de la societat contemporània i s’accepten com a fonamentals en la vida social. Les/els joves necessiten temps d’oci i diversió per a aconseguir un desenvolupament personal complet.

En la majoria de les societats, no obstant això, l’oci apareix lligat al consum d’alcohol: aquest se sol utilitzar sovint per a celebrar un esdeveniment o per a separar el temps de treball del temps d’oci. Concretament, a Europa, les activitats lúdiques realitzades per joves en el seu temps d’oci solen estar relacionades amb l’alcohol i altres substàncies psicoactives.

En la seva socialització, les/els joves assimilen des d’una edat molt primerenca (l’adolescència) que l’alcohol és indispensable en qualsevol festa, formant part fins i tot d’una espècie de ritu d’iniciació a l’adolescència.

Aquesta tendència és perillosa per al desenvolupament humà. Pot arribar a establir-se la idea preconcebuda que participar en un botelló forma part de la socialització de l’individu, en una etapa en la qual el grup d’amigues/amics és molt important, on les relacions són més lliures i menys formalitzades.

Acceptació social

A Espanya i molts països del seu entorn, l’oferta recreativa i d’oci està molt orientada a l’alcohol i, a més, conviu amb una permissivitat social generalitzada. L’alcohol, considerat una droga legal, està socialment acceptat, i forma part de moltes celebracions socials i familiars.

Aquesta permissivitat encoberta ha influït molt en els patrons de consum. S’ha passat d’un consum diari, moderat i associat als menjars, a un consum entre les/els joves més intermitent, relacionat amb el temps d’oci i el cap de setmana, que sol acabar en embriaguesa.

Aquests canvis de patrons de consum, al costat de la preocupació social i a problemes de salut pública derivats de l’abús d’alcohol fan necessari preguntar-se: per què es fa botelló?

Per què uns sí i altres no?

En la mesura en què hi ha alguns joves que no participen d’aquestes activitats, és fonamental analitzar les diferències que existeixen entre aquests i els que sí que participen.

Quins factors podem identificar en els primers que puguin ser protectors i servir per a prevenir o desviar aquesta conducta en les etapes més primerenques?

Des de la perspectiva de el màrqueting social, hem realitzat una recerca per a establir quines diferències existeixen entre les/els joves que practiquen botelló i les/els que no ho fan. Considerem tres variables:

1- Hàbits d’oci.

2- Valors.

3- Emocions i creences.

Tots volen divertir-se

Partint de els resultats empírics que hem obtingut, es pot dir que les/els joves, practiquin o no botelló, coincideixen en la seva manera de passar el seu temps d’oci.

Per a divertir-se, a tots els agrada realitzar activitats amb amigues/amics i en grup, a través de l’ordinador (xarxes socials, xats, jocs en xarxa) o personalment (menjar o sopar amb amigues/amics o reunir-se amb amigues/amics a casa o al carrer).

Una campanya d’intervenció o prevenció no ha d’enfocar-se a criminalitzar les activitats d’oci realitzades amb amics al carrer, sinó que les campanyes han de dirigir-se a modificar o modelar les emocions, els valors i les creences dels joves que participen en el botelló.

La importància de la desconnexió

L’oci implica relaxar-se, però per les/als joves que fan botelló implica a més una forma de desconnexió. L’objectiu únic és aquest. Això és el que les/els diferencia dels que no fan botelló.

Per això, en dissenyar campanyes, s’han de mostrar un altre tipus d’activitats d’oci no nociu que mantinguin l’objectiu de desconnectar o relaxar-se, sense que això signifiqui alienar-se d’un mateix o impliqui una acció perjudicial per a la salut.

Necessitem oferir activitats d’oci amb una aportació de creixement i millora personal, com a concerts o esport en grup. Activitats que, oferint relax i diversió, puguin servir com a alternativa als hàbits d’oci nociu.

Hedonistes i invulnerables

Tots dos grups de joves, els que fan i els que no fan botelló, són hedonistes. Un dels valors màxims per a ells és gaudir de la vida. Les/els que practiquen botelló, no obstant això, valoren menys la responsabilitat.

Les campanyes de màrqueting social haurien de potenciar, des d’edats molt primerenques, valors associats a la responsabilitat. S’ha de posar l’accent en la satisfacció que s’experimenta en aconseguir un objectiu que s’ha aconseguit amb esforç.

La responsabilitat pot fomentar-se a través de la responsabilitat ecològica o mediambiental, oferint activitats d’oci altruista en grup on puguin divertir-se com, per exemple, protegint el medi ambient mitjançant la neteja d’espais naturals.

Sorprèn que tots dos grups de joves sàpiguen que practicar botelló sí que és un “perjudici per a la seva salut”. És possible que no valorin el seu abast perquè la seva joventut els fa sentir-se invulnerables. Per a aconseguir un canvi en aquesta creença, han de difondre’s quins són els veritables perjudicis que pot generar l’alcohol, mostrant els seus danys en la salut a edats primerenques: càncers de cap, coll, fetge, colorectal i de mama, així com problemes gastrointestinals i de salut mental.

Finalment, tenint en compte les emocions que genera el botelló, el màrqueting social ha d’anar orientat a canviar-les. Les/els joves que practiquen botelló ho vinculen a l’alegria i a la felicitat. Aquesta relació està arrelada en la nostra cultura: si es vol aconseguir un canvi en els joves, caldrà començar pels adults i la seva manera de veure l’alcohol.

 

Notícia redactada per Asunción Beerli PalacioInmaculada Galván SánchezJosefa D. Martín Santana, el 13 de maig de 2022 per a The Conversation.

Llegeixi el original.