Nova Sèrie Especial sobre «Joves, drogues i reducció de danys» a la Harm Reducction Journal

És un fet que existeix una falta de recerca acadèmica publicada amb i per als joves que consumin drogues, inclosa la recerca centrada en la reducció de danys. Això és així a pesar que la majoria de la població mundial de persones que consumin drogues il·lícites són adolescents i joves -segons les últimes estadístiques (2018) proporcionades per l’Informe Mundial sobre les Drogues de l’ONU– i del fet que es veuen afectats de manera desproporcionada per una sèrie de danys relacionats amb les drogues i les polítiques de drogues. La llunyania dels serveis per a l’atenció de joves agreugen aquesta situació. En fer més recerca, els programes de reducció de danys específics per a joves, els proveïdors de serveis generals, els responsables polítics i els companys es beneficiarien de més perspectives i dades d’aquesta poblaicón, donant millor resposta en els recursos d’atenció.

Per a ajudar a esmenar aquesta manca, la revista Harm Reduction -una publicació revisada per parells creada en 2004 i afiliada a Harm Reduction International, la Coalició Nacional de Reducció de Danys i l’Associació Euroasiàtica de Reducció de Danys- s’associa amb Youth RISE i Filter per a crear una sèrie especial: «Joves, drogues i reducció de danys». Ara estem buscant proposades de recerca amb la finalitat de publicar aquest treball al llarg del pròxim any. També celebrarem una sèrie d’actes amb els autors perquè discuteixin les seves recerques i conclusions amb la comunitat en general.

La iniciativa, finançada parcialment per la Fudación Robert Carr, pretén centrar les veus de les persones joves que consumeixen drogues i incloure’ls en el procés científic. Pretén abordar les llacunes de l’evidència proporcionant un fòrum acadèmic per a destacar les seves diverses veus en la recerca, la prestació de serveis i el desenvolupament de polítiques. També pretén identificar com unes certes barreres impedeixen actualment la publicació d’aquesta recerca.

El resultat serà una base d’evidències més sòlida, equitativa i diversa en l’àmbit de la reducció de danys i la joventut.

La sèrie es guiarà per un compromís de ciència oberta. Tots els treballs es publicaran en una plataforma d’accés obert, com és la política de la revista Harm Reduction. En els casos en els quals les taxes d’accés obert puguin suposar un obstacle per a la participació, s’identificaran els mitjans per a fer costat als autors i s’actuarà en conseqüència quan sigui possible. A més, es convidarà als i les autoreas dels treballs acceptats a escriure articles de filtre basats en la seva recerca, per a augmentar l’accessibilitat i promoure una ràpida difusió de la informació.

Si ets investigador o investigadora amb credencials acadèmiques, com si ets algú que treballa o advoca en aquest camp, o algú amb experiència viscuda, t’animem a presentar un article. Totes les presentacions han de considerar les interseccions d’edat, gènere, orientació sexual, classe, raça, capacitat i/o geografia que donen forma a les experiències i el seu compromís amb l’ús de drogues i la reducció de danys. Acollim amb els punts de vista i enfocaments no tradicionals sobre la reducció de danys, i busquem activament proposades de joves que consumeixen drogues i d’investigadors de països d’ingressos baixos i mitjans.

La sèrie presentarà recerques amb beneficis pràctics per a aquesta població i també per als qui els presten serveis.

Sol·licitem articles que considerin les millors i prometedores pràctiques en contextos particulars, i que identifiquin futures àrees d’acció, promoció i recerca.

Considera la possibilitat de presentar el seu treball sobre «Joves, drogues i reducció de danys» a aquesta sèrie especial, i corre la veu entre els teus col·legues i organitzacions associades perquè facin el mateix.

Pots accedir a la plataforma de presentació aquí; si us plau, llegeix primer les directrius de presentació i assegura’t de triar el títol correcte de la sèrie de col·leccions en la pestanya «informació addicional», i també indica en la carta de presentació que el manuscrit ha de ser considerat per a la sèrie temàtica «Joves, drogues i reducció de danys».

Per a més informació, no dubtis a posar-se en contacte amb l’editor de la revista de Harm Reduction.

El termini de presentació finalitza el 21 de setembre de 2021.

L’autor Florian Scheibein és un dels editors convidats de la sèrie «Joves, drogues i reducció de danys».

La Dra. Alissa Greer, la Dra. Danya Fast i Angela McBride, que també participen en el projecte com a editores convidades, són coautores d’aquest article.

Aquest article va ser publicat originalment per Filter, una revista en línia que cobreix el consum de drogues, la política de drogues i els drets humans a través d’una lent de reducció de danys.

Foto per Devin Avery disponible Unsplash

Segueix a Filter en Facebook o Twitter, o subscriu-te al seu butlletí de notícies.

Font original: Filter