in V

És la manera que s’utilitza per introduir la droga a l’organisme. Les vies que existeixen són:

  • Intravenosa (injecció en les venes).
  • Esnifada (aspirada pel nas).
  • Inhalada / fumada (en paper d’estany o alumini, en pipa, en un cigar, etc).
  • Oral (per la boca).

0