in U

Aquell tipus de relació amb les drogues en què, tant per la seva quantitat, com per la seva freqüència i per la pròpia situació física, psíquica i social del subjecte, no produeix conseqüències negatives sobre el consumidor / a ni sobre el seu entorn. Es pot classificar:

  • Ocasional: Consumidor social, que recorre a l’ús de drogues en un ambient social. El consum és de baix nivell i el consumidor experimenta poques conseqüències adverses.
  • Experimental: una persona que ha provat algun tipus de droga una o poques vegades.
  • Inadequat: El que es realitza en situacions en les que qualsevol quantitat, per petita que sigui, ens col · loca nosaltres so al dels altres en situacions de risc.

0