in S

És la intoxicació aguda greu que apareix quan se supera el límit de toxicitat en l’organisme. Pot dependre de moltes variables, de la dosi presa, de la puresa de la mateixa, dels adulterants que contingui la droga, de les variables individuals del consumidor.

0