in R

Minimitzar les incidències negatives del consum de drogues tant legals com il · legals, i responsabilitzar els consumidors de les seves decisions. Es proporcionant una informació correcta dels riscos de les drogues i també, en el cas d’optar pel consum, com es redueixen els efectes negatius d’aquest.

0