in E

L’alteració que produeix la substància quan s’introdueix en l’organisme i en els moments posteriors es denomina efecte produït per la mateixa. Aquests, però, no són constants, depenen de: la dosi, la via d’administració, la pròpia persona (personalitat, estat físic, la seva història personal), el context d’ús (les circumstàncies, les companyies, etc).

0