in D

Són substàncies que distorsionen el funcionament cerebral, podent originar una deformació de les percepcions, tant visuals com auditives, i fins i tot autèntiques al · lucinacions. Afecten les emocions i el pensament, així com modifiquen el nivell de consciència. Els més coneguts són: els derivats del cànnabis, l’LSD, les drogues sintètiques i els dissolvents volàtils.

2