in D

Són substàncies que fan més lent el funcionament del sistema nerviós. Tenen la capacitat d’entorpir el funcionament habitual del cervell provocant reaccions que van des de la desinhibició fins al coma en un procés d’adormiment i alentiment de l’activitat cerebral. En general, són calmants del dolor, disminueixen els reflexos i produeixen son. Els principals depressors són: els derivats de l’opi, fàrmacs tranquil · litzants, l’alcohol i els inhalables o dissolvents volàtils.

3