in D

Síndrome d’abstinència que pot arribar a ser letal i que apareix després de la privació del consum d’alcohol. Sol aparèixer a les 72 hores d’haver pres l’última copa d’alcohol, però també pot desenvolupar-se sense que hi hagi hagut un canvi en el patró de consum, és a dir, pot també aparèixer en persones que continuïn bevent.

0