in C

És el nom que rep la cocaïna que ha estat transformada fins a obtenir una presentació en forma de base lliure. Aquesta presentació de la substància permet inhalar els vapors que es produeixen quan el crac s’escalfa en pipes especials o sobre un full de paper d’alumini, de manera que l’acció de la substància sobre el cervell apareix de forma molt ràpida.

El seu nom procedeix del soroll peculiar que produeix el producte en ser escalfat en una flama per al seu ús.

0