in A

Forma de consum d’alcohol utilitzat habitualment per la gent jove, que queden en un lloc públic, normalment al aíre lliure, a consumir beguda alcohòlica que ells mateixos compren. En aquestes situacions cal tenir especial cura en estar moderadament abrigats, ja que l’alcohol provoca un reducció de la temperatura corporal, que pel consumidor és percebut com calor excessiva.

Aquelles persones que acudeixen a aquestes trobades a consumir grans quantitats d’alcohol, es considera que tenen moments abusius i inadequats d’alcohol, excedint la UBE aconsellades per al consum amb menys riscos.

0