in A

Estat resultant de l’ús repetit d’una o diverses drogues en el qual el consumidor o consumidora s’intoxica periòdicament o de forma contínua, mostra desig compulsiu de consumir la substància, té dificultat per interrompre voluntàriament o modificar el consum de la substància i tracta d’obtenir la substància gairebé per qualsevol mitjà.

0