in A

Tipus de relació amb les drogues que pot comprometre, física, psíquica i / o socialment al subjecte o al seu entorn.

0