Quan parlem de gènere ens referim al conjunt de característiques psicològiques, socials, culturals, polítiques, jurídiques i econòmiques que contribueixen a una sèrie rols, atributs i responsabilitats diferenciades depenent del nostre sexe biològic.

Cal distingir que existeixen interaccions i superposicions entre els rols de les dones i dels homes. Els aspectes de gènere són diferents i canvien d’un lloc a un altre, d’un grup ètnic a un altre i són variants en el temps.

Sexe-Gènere

Parlar de sexe no es el mateix que parla de gènere, el sexe fa al·lusió a les diferencies entre el mascle i la femella (heteronorma), és una categoria física, biològica, anatòmica i fisiològica, amb funcions de reproducció especifiques per a cadascun. Mentre que el gènere (masculí o femení) és un constructe social i cultural apresa.

Estereotips de gènere

Quan parlem d’estereotips de gènere parlem de prejudicis, d’idees preconcebudes construïdes i transmeses en la societat al llarg del temps. Parlem de construccions socials i culturals que fan al·lusió als atributs psíquics i físics de les persones, fent un binomi entre homes i dones i limitant la possibilitat de desenvolupament i exploració de determinades capacitats culturals, personals, socials, polítiques, emocionals, etc.

Rols de gènere

Que espera la societat de nosaltres pel fet de pertànyer a un sexe o a un altre? Aquesta pregunta és la resposta al significat dels rols de gènere, que expressen el comportament que la societat espera d’una persona pel fet de pertànyer un sexe o un altre.

Exemples:

Homes  Dones
Feina Casa
Fort Feble
Àmbit públic Àmbit privat
Ment Cos
Independent Dependent
Protagonista Paper secundari
Expert Víctima
Portaveu Mestressa de casa
Actiu Passiva o reactiva

 

“Els progressos de la raó són lents, les arrels dels prejudicis profundes”. Voltaire

“Es més fàcil desintegrar un àtom que un prejudici”. Einstein