Curs “Sexualitat i prevenció drogodependències amb enfocament de gènere” (UC3)

Horario: de 9 horas a 14 horas TEORIA PRÀCTICA
 Drogas/género

 

13 noviembre 2017
 Drogas/género

 

14 noviembre 2017
 Sexualidad/M. Social

 

15 noviembre 2017
 Ideación y elaboración actv.

 

23 noviembre 2017
 Desarrollo actividad

 

24 noviembre 2017