Curs “Salut, drogues i sexualitats saludables” (Facultat Medicina UB)