En el llenguatge corrent la paraula “sexe” s’usa amb freqüència per al·ludir a l’home o a la dona (sexe biològic) o per referir-se a una activitat física en què intervé l’aparell genital (“fer l’acte sexual”). Per regla general, la paraula “sexualitat” s’empra amb un significat més ampli que el vocable “sexe”, ja que pretén abastar tots els plans de l’ésser sexual. En parlar de sexualitat ens referim a una dimensió de la personalitat i no exclusivament a l’aptitud de l’individu per generar una resposta eròtica.

Aquest tema és un dels grans exclosos de les converses explícites en la societat, en contraposició amb que és un dels aspectes importants a desenvolupar dins la vida de cada persona.

L’afany de l’En Plenes Facultats és promoure el desenvolupament d’estratègies preventives pel que fa a la prevenció de les ITS/MTS i formar en la gestió de plaers i riscos en la sexualitat que resultin útils tant en la teva vida personal, com en el teu pas per la Universitat i el teu futur professional.

Glosari Sexualitats Saludables

A

Avortament: Interrupció natural o provocada d’un embaràs abans que el fetus sigui viable. L’embaràs es produeix solament quan l’òvul fecundat nia en l’úter, per tant no hi ha avortament quan s’elimina un òvul que no ha estat fecundat i no ha niat en l’úter. És per això que a l’anomenada “píndola del dia després” o “píndola/anticoncepció d’emergència” no se li poden atribuir propietats abortives.

Abstinència: Absència de contactes sexuals amb penetració vaginal, anal o oral. Decisió conscient per evitar certes activitats o comportaments.

Acte sexual: També denominat coit; intercanvi sexual amb penetració vaginal, anal o oral.

Afectivitat: Diversitat d’emocions que una persona pot mostrar davant diferents situacions. Mostra d’amor i afecte que un ésser humà mostra cap a un altre.

Androcentrisme: Visió de món que posiciona a l’home com a centre de totes les coses. Aquesta concepció de la realitat parteix de la idea que la mirada masculina és l’única universal i possible, per la qual cosa es generalitza per a tota la humanitat. El androcentrisme comporta la invisibilitat de les dones i el seu món, la negació d’una mirada femenina i la ignorància i ocultació de les aportacions realitzades per les dones.

Amenorrea: Absència, falta o desaparició de menstruació.

Andrògin/a: Persona que posseeix trets corporals ambigus, que no es corresponen amb el seu sexe d’assignació.

Andropausia: Desaparició progressiva de les glàndules sexuals de l’home, que sol produir-se a partir dels 50 anys i causen un enlentiment en la resposta sexual masculina.

Andrògens: Denominació genèrica que reben les hormones sexuals masculines. Intervenen en el desenvolupament del sistema reproductiu masculí. L’andrògen principal masculí és la testosterona que es produeix per cèl·lules en els testicles. Regulen el nivell de desig i l’excitació sexual.

Anorgasmia: Disfunció sexual que consisteix en la falta d’orgasme recurrent en la relació sexual o en la masturbació. Pot donar-se en un moment de la vida, en totes les relacions, amb una parella o pràctica en particular i segons el cas requereix un o un altre tractament. No implica falta de desig i excitació sexual.

Anovulació: Període menstrual que no s’acompanya d’ovulació.

Anticonceptiu: Medicament o dispositiu la finalitat del qual és possibilitar el coit sense risc d’embaràs. El preservatiu masculí i femení són els únics mètodes anticonceptius que impliquen també la protecció de transmissió de *ITS (Infeccions de Transmissió Sexual).

Anticonceptiu d’emergència: Com bé indica el seu nom és una opció d’emergència, per tant no s’ha d’utilitzar com a mètode anticonceptiu de manera regular. Cal remarcar que és un mètode anticonceptiu i no abortiu, per tant una vegada s’ha produït la fecundació de l’òvul aquest mètode no és efectiu. S’utilitza per evitar l’embaràs davant una relació sexual (coit) sense protecció, ja sigui per fallada de l’utilitzat o per absència del mateix.

Auto-erotisme: També denominat masturbació o acte-estimulació sexual.

Autoestima: Amor propi. Acceptació satisfactòria d’un/a mateix/a, de la pròpia forma de ser i estar al món i del propi cos.

B

Bisexualitat:

Billings:

C

Cicle menstrual:

Climateri:

Clitoris:

Coït:

Coitus interruptus:

Conducta sexual:

Condó:

Cunilingus:

D

Drets Sexuals:

Desig sexual:

Desviació sexual:

DIU (Dispositiu intrauterí):

Diversitat sexual:

E

Educació sexual: Es troba dintre dels Drets Sexuals.

Equitat:

Embaràs:

Erecció:

Erotisme:

Esterotips de gènere:

Espermatozous:

Estrògens:

Excitació:

Ejaculació:

F

Fantasies sexuals:

Fecundació:

Fel·lació:

Feminisme:

Fisting / Fist Fucking:

Fetitxisme / fetitxe:

Toggle 2

Toggle Content goes here